پرسشنامه 5 عاملي جديد شخصيت   (R-NEOFI)   و فرم تجديد نظر شده آن   (FFI-NEO)   پرسشنامه هاي شخصيتي هستند که توسط مک گري و کاستا،  در اصل براي جمعيت بهنجار تهيه شده و در طي ربع قرن گذشته بيشترين استفاده در کاربست هاي پژوهشي و باليني را داشته است، نسخه اصلي آن در سال 1985 و نسخه کنوني آن در سال 1992 به چاپ رسيد. (ملازاده، 1381، ص 213
   کاستاو مک گري (1985) با استفاده از تحليل عوامل به اين نتايج رسيدند که 5 بعد مي توان براي تفاوت هاي فردي در خصوصيات شخصيتي منظور کرد. اين 5 خصيصه يا عامل عمده عبارتند از : روان نژندگرايي   (N)28، برونگرايي   (E) 29 ، پذيرا بودن تجارب ياپذيرا بودن30   (O)   ، سازگاري31   (A)   و وظيفه شناسي32   (C).    (هرن و ميشل،2003 ) اين تست فرم ديگري به نام   (FFI-NEO)   دارد که يک پرسشنامه 60 سئوالي است و بيشتر براي ارزيابي 5 عامل اصلي شخصيت (روان نژندگرايي، برونگرايي، پذيرا بودن، سازگاري و وظيفه شناسي) به کار مي رود. از آزمودني خواسته ميشود که بر روي يک مقياس ليکرت، ميزان انطباق عبارت ارائه شده با وضعيت خودش را از کاملا موافقم يا کاملا مخالفم مشخص نمايد. اگر وقت اجراي تست خيلي محدود بوده و اطلاعات کلي از شخصيت کافي باشد، اين تست مورد استفاده قرار مي گيرد این پرسش نامه به همراه شیوه نمره گذاری و متن پرسشنامه موجود است برای دیدن متن کامل شماره شارژ 2000 تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.شما می توانید تحقیقات خود را به ما سفارش دهید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه های روانشناسی

تاريخ : جمعه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۰ | 16:6 | نویسنده : |
پرسشنامه پرخاشگری  AGQ
Aggressive questionnaire

لطفا جملات زیر را با دقت بخوانید و با توجه به مقیاس زیر ، گزینه ای را که بیشتر با ویژگی های شما انطباق دارد ، انتخاب کنید .

الف = همیشه . ب= گاهی اوقات . ج = به ندرت . د= هرگز

 
الف
ب
ج
د
1.     برخی مسائل جزیی و ناچیز مرا عصبی می کند.
 
 
 
 
2.     وقتی به وقایع گذشته نظر می کنم بی اختیار رنجیده خاطر می شوم.
 
 
 
 
3.     کارهای زیادی را انجام می دهم که بعدا احساس پشیمانی می کنم.
 
 
 
 
4.     وقتی چیزی مانع تحقق یافتن برنامه ها و نقشه هایم می شود ، عصبانی می شوم.
 
 
 
 
5.     از بی انصافی دیگران عصبانی می شوم.
 
 
 
 
6.     تحمل شکست و ناکامی برایم خیلی دشوار است.
 
 
 
 
7.     حتی وقتی عصبانیت خود را از دیگران مخفی می نمایم ، مدتی طولانی درباره آن فکر می کنم.
 
 
 
 
8.     بعضی دوستانم عاداتی دارند که مرا بسیار خشمگین می کند.
 
 
 
 
9.     خودم را سرزنش می کنم.


برای دیدن متن کامل شماره شارژ۱۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.شما می توانید تحقیقات خود را به ما سفارش دهید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه های روانشناسی

تاريخ : شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۰ | 1:15 | نویسنده : |
پرسشنامه اضطراب بک
Beck Anxiety Inventory (BAI)

لطفا جملات زیر را بخوانید و مشخص کنید طی هفته گذشته تا امروز چقدر از آن علامت در رنج بوده اید. چه میزانی برای شما مشکل ایجاد کرده است . برای هر مورد تنها یکی از گزینه های مقیاس زیر را انتخاب کنید.

اصلا ...
 خفیف (زیاد ناراحتم نکرده است)
 ... متوسط ( خیلی ناخوشایند بود اما تحمل کردم)  ...
شدید (نمی توانستم آن را تحمل کنم).

1.     کرخی و گز گز شدن ( مور مور شدن)
2.     احساس داغی (گرما)
3.     لرزش درپاها
4.     ناتوانی در آرامش
5.     ترس از وقوع حادثه بد
6.     سرگیجه و منگی
7.     تپش قلب و نفس نفس زدن
8.     حالت متغیر ( بی ثبات)
9.     وحشت زده
10.عصبی
11.احساس خفگی
12.لرزش دست

برای دیدن متن کامل شماره شارژ۱۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.شما می توانید تحقیقات خود را به ما سفارش دهید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه های روانشناسی

تاريخ : شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۰ | 1:12 | نویسنده : |
پرسشنامه عزت نفس
فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت 58 ماده

هر یک از جملات زیر را با دقت بخوانید . به جمله ای که شمارا به همان صورتی که خودتان احساس می کنید ، تبیین می کند ، پاسخ "بلی" و در غیر اینصورت پاسخ "خیر" بدهید . پاسخ خوب یا بد ، صحیح یا غلط وجود ندارد ، بلکه نوع پاسخ مطرح است . جملات را سریع بخوانید و بلافاصله پاسخ دهید . 


1- بیشترین وقت خود را به خیالبافی می گذرانم .
2- خیلی به خودم اطمینان دارم .
3- دوست داشتم فرد دیگری بودم .
4- مردم مرا خیلی دوست دارند .
5- من و خانواده ام ، وقتی باهم هستیم ، خیلی از زندگی لذت می بریم .
6- هرگز بدون علت نگران نمی شوم .
7- صحبت کردن در مقابل گروه برایم خیلی دشوار است .
8- دلم می خواست جوانتر بودم .
9- اگر می توانستم خیلی از ویژگی هایم را عوض می کردم .
10- بدون دشواری می توانم تصمیم بگیرم .
11- مردم زندگی با من را خوشایند می دانند .
12- درخانه خیلی زود عصبانی می شوم .
13- همیشه آن چه را که لازم است انجام می دهم .
14- به کاری که دارم افتخار می کنم .
15- لازم است همیشه یکی به من بگوید که چکار کنم .
16- مدت ها وقت لازم دارم که باشرایط جدید سازگار شوم .
17- اغلب به کارهایی که انجام می دهم تاسف می خورم . 


برای دیدن متن کامل شماره شارژ۱۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.شما می توانید تحقیقات خود را به ما سفارش دهید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه های روانشناسی

تاريخ : شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۰ | 0:51 | نویسنده : |
پرسشنامه شخصیت آیزنگ 

« آیزنگ،سی و آیزنگ» 57 ماده

در این پرسشنامه 57 سوال درباره رفتارها و احساسات مختلف داده شده است . پس از خواندن هر سوال اگر محتوای آن درباره شما درست است ، به آن پاسخ «بلی» و اگر محتوای سوال در مورد شما صدق نمی کند ، به آن پاسخ«خیر» بدهید . هیچ سوالی را بدون پاسخ نگذارید .


به تمام سوالات پاسخ دهید و وقت خود را روی سوال بخصوصی تلف نکنید . در این پرسشنامه پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد ، بلکه پاسخ شما به هر سوال باید نماینده اولین عکس العمل شما در برابر سوال باشد . 

1- شغلی را دوست دارید که در آن با اشخاص زیادی تماس و معاشرت داشته باشید ؟

2- بدون کمک و دلسوزی دوستان غالبا افسرده و غمگین هستید ؟

3- سرگرمی های دسته جمعی را به سرگرمی های انفرادی ترجیح می دهید ؟

4- فراموش کردن غصه ها و شکست های گذشته برای شما واقعا دشوار است ؟

5- کارهای خود را معمولا از روی نقشه و مطالعه قبلی انجام می دهید ؟

6- تا به حال در زندگی در تمام موارد ، به قول و وعده های خود عمل کرده اید ؟

7- خلق و خوی شما معمولا متغیر و دمدمی است ؟

8- معمولا بدون تفکر و مطالعه کافی چیزی می گویید یا کاری را انجام می دهید ؟

9- گاهی بی آن که علتی در کار باشد ناگهان احساس غم و اندوه می کنید ؟

10- حاضرید به کارهای شانسی ولی جالب دست بزنید ؟

11- آدم کمرویی هستید ؟ 


برای دیدن متن کامل شماره شارژ۱۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.شما می توانید تحقیقات خود را به ما سفارش دهید.موضوعات مرتبط: پرسشنامه های روانشناسی

تاريخ : شنبه پنجم شهریور ۱۳۹۰ | 0:37 | نویسنده : |

معرفی ابزارهای پژوهش 

الف) پرسشنامه باورهای مذهبی جورج 

این پرسش نامه طبق ادعای جورج (1998)، بدون هیچ گونه جهت گیزی فرقه ای و بر اساس هیچ آئین و مذهبی ساخته شده و صرفا محتوایی آن بیان رابطه با خداوند است و هیچ گونه تغییر محتوایی بر اساس مذهب جامعه ایرانی در آن صورت نگرفته است .

نسخه اصلی این پرسشنامه دارای سه قسمت مجزا که  قسمت اول شامل 33 سوال ، قسمت دوم شامل 15سوال و قسمت سوم ( سناریوها) شامل 10 سناریو است . 

درمورد قسمت آخر این مقیاس ، یعنی قسمت سناریوها ، به منظور پیشگیری از طولانی شدن آزمون وبا توجه به این که دو قسمت دیگر در پژوهش حاضر مورد استفاده واقع شده بود بانظر استاد راهنما حذف گردید . 

1-6-3 ) روایی، پایایی و شیوه نمره گذاری 

روایی: جورج(1998)، ضمن استفاده از روش های کیفی و کمی ، با استناد به منابع و متون عقیدتی و نظری ، روایی محتوایی گویه های این پرسشنامه برای سنجش باورهای مذهبی ،قابل قبول توصیف شده است ....................

نمونه ای از سوالات

دانشجویی گرامی:

سلام وتشکر از اینکه با گروه پژوهشی همکاری می فرمایید و وقتتان را در اختیار ما می گذارید.

خواهشمند است جملات زیر را به دقت بخوانید و پاسخ خود را با علامت * در یکی ازگزینه های مقابل هر عبارت مشخص کنید.

تحصیلات:                      رشته تحصیلی:                                     سن:                             جنس:      

      

ردیف سوالات کاملا موافقم موافقم نظری ندارم مخالفم کاملا مخالفم   

1 من به یک قدرت برتر از همه (خدا ) اعتقاد دارم .   

2وقتی احساس ناامیدی می کنم ،گاهی اوقات از خودمی پرسم آیاخدامرا به حال خود رها کرده است.

3معتقدم در همه امور خدا مرا راهنمایی می کند .   

4می دانم که خدا مرا دوست دارد.   

5گاهی اوقات ،می دانم که خدا به خاطر کارهای بدی که انجام داده ام ،مجازات می کند.

6 بهترین جواب ها به همه چیز نزد خداست.   

7من معتقدم خدا مرا به خاطر خطاهایم ازیاد می برد.   

8معتقدم که خدا مرا در زنگی ام بخاطر کارهای خوب حمایت می کند.

9 گرچه عقیده ام به خدا مهم است لیکن این عقیده ام تاثیر مستقیمی بر زندگی من ندارد.

10می دانم وقتی بر سر دو راهی قرار می گیرم در نهایت این خدا است که باید به من کمک کند.

11 می دانم که خداوند صرف نظر از اعمال من ، مرا دوست دارد.   

12از نظر من خدا کامل ترین موجود (حتی نسبت به والدینم ) می باشد.

13می دانم اگر به خدا رو بیاورم ، او از خطا کاری من چشم پوشی می کند و مراقب من است .

14 بعضی مواقع ما برای خدا مشکلاتی را به وجود می اوریم که ما را فراموش می کند.   

15خدا من و یا دیگران را از بلا حفظ می کند ، من این را خوب می دانم. و..............  


برای دیدن متن کامل شماره شارژ۲۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.شما می توانید تحقیقات خود را به ما سفارش دهید.موضوعات مرتبط: پرسشنامه های روانشناسی

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۰ | 16:15 | نویسنده : |

ب) برسشنامه هوش هیجانی بار-آن

این پرسش‌نامه شامل 90 سوال در پنج بُعد مختلف است که جهت سنجش میزان هوش هیجانی در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. مقیاس اندازه­گیری در این پرسش‌نامه نیز از نوع «لیکرت» می‌باشد. مطالعات درباره اعتبار آزمون بر اساس فرم­های همتا و محاسبه ضریب همسانی درونی، نشان می‌دهد این پرسش‌نامه از روایی و پایایی بالایی سود می‌بردو........................


نمونه ای از سوالات

خواهشمند است جملات زیر را به دقت بخوانید و پاسخ خود را با علامت * در یکی ازگزینه های مقابل هر عبارت مشخص کنید.

تحصیلات:                      رشته تحصیلی:                                  سن:                           جنس:   

   

ردیف سوالات  کاملا موافقم موافقم تاحدودی مخالفم کاملا مخالفم   

1 به نظرمن برای غلبه برمشکلات باید گام به گام پیش رفت.   

2 لذت بردن از زندگی برایم مشکل است.   

3شغلی را ترجیح می دهم که حتی الامکان من تصمیم گیرنده باشم.   

4می توانم بدون تنش زیاد با مشکلات مقابله کنم.   

5می توانم برای معنا دادن به زندگی،تا حد امکان تلاش کنم.   

6نسبت به هیجاناتم اگاهم .   

7سعی می کنم بدون خیال پردازی واقعیت امور را در نظر بگیرم.   

8 به راحتی با دیگران دوست می شوم .   

9معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم.   

10 بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.   

11 کنترل خشم برایم مشکل است.   

12 شروع دوباره برایم سخت است.   

13کمک کردن به دیگران را دوست دارم.   

14به خوبی می توانم احساسات دیگران را درک کنم.

.......................

 

برای دیدن متن کامل شماره  شارژ۱۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.شما می توانید تحقیقات خود را به ما سفارش دهید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه های روانشناسی

تاريخ : یکشنبه بیست و سوم مرداد ۱۳۹۰ | 16:14 | نویسنده : |

 به منظور گرد اوری اطلاعات جهت اندازه گیری رضایت زناشویی از پرسشنامه انریچ استفاده شد. پاسخ به سوالات به صورت 5گزینه ای است .این پرسش نامه دارای 47 سوال می باشد که شیوه نره گذاری ان بدین صورت است که..........


 نمونه ای از سوالات

این پرسشنامه شامل جملاتی درباره جنبه های مختلف زندگی شماست که  ممکن است با آن مخالف یا موافق باشید.خواهشمند است هر جمله را با دقت بخوانید و سپس میزان موافقت یا مخالفت خود را با علامت (*) مشخص کنید. توجه داشته باشید پاسخ صحیح یا غلط وجود ندارد. سعی نمایید حتی الامکان از پاسخ به مورد" نه موافق نه مخالف" خوداری کنید مگر اینکه در موافق یا مخالف بودن خود نسبت به یک جمله کاملاشک و تردید داشته باشید.

 

جنسیت:                                                   سن :                                             تحصیلات:  

 

جملات

کاملا موافقم

موافقم

نه موافقم

نه مخالفم

مخالفم

کاملامخالفم

1- من و همسرم یکدیگر را کاملا درک می کنیم.

 

 

 

 

 

2- همسرم خلق و خوی مرا کاملا درک می کند و با آن سازگاری دارد.

 

 

 

 

 

3-هرگز حتی برای یک لحظه از رابطه با همسرم تاسف نخورده ام .

 

 

 

 

 

4-از ویژگی های شخصیتی و عادات شخصی همسرم راضی نیستم.

 

 

 

 

 

5-از اینکه در زندگی مشترکمان مسئولیت های خود را خوب ایفا می کنیم ، خوشحالیم .

 

 

 

 

 

6- روابطم با همسرم رضایت بخش نیست و احساس می کنم وی مرا درک نمی کند.

 

 

 

 

 

7-از نخوه تصمیم گیریها در مورد چگونگی حل و فصل اختلافمان بسیار خشنود هستم .

 

 

 

 

 

8-از وضعیت اقتصادی خانواده و نیز شیوه تصمیم گیریها مربوط به ان راضی نیستم.

 

 

 

 

 

9- از نخوه برنامه ریزی برای اوقات فراغت و نیز صرف اوقات در کنار همسرم بسیار خشنود هستم .

 

 

 

 

 

10- از نخوه ابراز عشق و احساسات و نیز رابطه جنسی با همسرم بسیار خشنود هستم .

 

 

 

 

 

11- از نخوه ایفای نقش و مسئولیت خود و همسرم به عنوان " والدین" راضی نیستم.

 

 

 

 

 

12-گاهی اوقات همسرم قابل اطمینان نیست و همیشه خط مشی خود را دنبال می کند.

 

 

 

 

 

13- همسرم گاهی اوقات حرفهایی می زند که باعث تحقیرم می شود.

 

 

 

 

 

 

14-هنگام در میان گذاشتن مشکلات با همسرم معمولا فکر می کنم که اومرادرک نمی کند.

 

 

 

 

 

15-در تصمیم گیری های مالی مشکل داریم .

 

 

 

 

 

16-.................................


                   

 

برای دیدن متن کامل شماره  شارژ2000 تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه های روانشناسی

تاريخ : دوشنبه چهارم بهمن ۱۳۸۹ | 12:59 | نویسنده : |

پرسشنامه سرسختي اهواز ( AHI)

در اين تحقيق براي  سنجش ميزان سرسختي از آزمون سرسختي اهواز ( AHI) استفاده گرديد . اين ابزار، يك آزمون مداد- كاغذي پاسخ بسته است كه داراي 27 ماده مي‌باشد . آزمودني به هر كدام از ماده‌هاي آزمون با يكي از گزينه‌هاي هرگز، به ندرت، گاهي اوقات و اغلب اوقات پاسخ مي‌دهد و بر اساس مقادير 0،1،2،3 نمره گذاري مي‌شود. البته نمره‌گذاري براي سئوالات 6،7......................برعكس مي‌باشدو..........

پایایی و روایی مقیاس

پایای این مقیاس به وسیله دو روش باز ازمایی و همسانی درونی (آلفای کرونباخ) واعتبارآن از طریق ظرایب همبستگی.....

 سوالات

دانشجویی گرامی:

سلام وتشکر از اینکه با گروه پژوهشی همکاری می فرمایید و وقتتان را در اختیار ما می گذارید.

خواهشمند است جملات زیر را به دقت بخوانید و یکی از چهار گزینه ای که به بهترین وجه ، ممکن است با خصوصیات شخصی شما ، بیشترین انطباق را داشته باشد انتخاب نمایید.

رشته تحصیلی:                           سن:                         جنس:                                

                   

ردیف

سوالات

هرگز

به ندرت

گاهی اوقات

اغلب اوقات

1

خوب می دانم چه عقاید و افکاری دارم

 

 

 

 

2

احساس می کنم عمرم صرف انجام کارهایی شده که با معنا ومفید هستند.

 

 

 

 

3

تلاش من در نتایج و پیامد های زندگی موثر است .

 

 

 

 

4

تصمیم گیری در مورد مسائل برای من آسان است.

 

 

 

 

5

از شرکت کردن در مورد بحث ها و گفتگوهای اجتماعی استقبال می کنم.

 

 

 

 

6

در مورد مسائل زندگی دچار سردر گمی شده ام .

 

 

 

 

7

حوادث فشار زای زندگی برایم تهدید آمیز هستند .

 

 

 

 

8

اگر فردی سعی کند مرا آزار دهد حقش را کف دستش می گذارم.

 

 

 

 


و.....................


برای دیدن متن کامل شماره  شارژ2000 تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.شما می توانید تحقیقات خود را به ما سفارش دهید.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه های روانشناسی

تاريخ : جمعه بیست و ششم آذر ۱۳۸۹ | 15:17 | نویسنده : |

پرسشنامه سرسختي اهواز ( AHI)

در اين تحقيق براي  سنجش ميزان سرسختي از آزمون سرسختي اهواز ( AHI) استفاده گرديد . اين ابزار، يك آزمون مداد- كاغذي پاسخ بسته است كه داراي 27 ماده مي‌باشد . آزمودني به هر كدام از ماده‌هاي آزمون با يكي از گزينه‌هاي هرگز، به ندرت،.............

دانشجویی گرامی:

سلام وتشکر از اینکه با گروه پژوهشی همکاری می فرمایید و وقتتان را در اختیار ما می گذارید.

خواهشمند است جملات زیر را به دقت بخوانید و یکی از چهار گزینه ای که به بهترین وجه ، ممکن است با خصوصیات شخصی شما ، بیشترین انطباق را داشته باشد انتخاب نمایید.

رشته تحصیلی:                           سن:                         جنس:                                

                   

ردیف

سوالات

هرگز

به ندرت

گاهی اوقات

اغلب اوقات

1

خوب می دانم چه عقاید و افکاری دارم

 

 

 

 

2

احساس می کنم عمرم صرف انجام کارهایی شده که با معنا ومفید هستند.

 

 

 

 

3

تلاش من در نتایج و پیامد های زندگی موثر است .

 

 

 

 

4

تصمیم گیری در مورد مسائل برای من آسان است.

 

 

 

 

5

از شرکت کردن در مورد بحث ها و گفتگوهای اجتماعی استقبال می کنم.

 

 

 

 

6

در مورد مسائل زندگی دچار سردر گمی شده ام .

 

 

 

 

7

حوادث فشار زای زندگی برایم تهدید آمیز هستند .

 

 

 

 

8

اگر فردی سعی کند مرا آزار دهد حقش را کف دستش می گذارم.

 

 

 

 

9

واقعیت ها برای من جالب تر از رویا ها هستند.

 

 

 

 

10

هر قدر تلاش می کنم، درهرحال تلاش هایم بی ثمراست.

 

 

 

 

11

زندگی روزانه من پراز چیزهایی است که برای من جالب است.

 

 

 

 

 

برای دیدن متن کامل شماره  شارژ2۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.


موضوعات مرتبط: پرسشنامه های روانشناسی

تاريخ : جمعه نوزدهم آذر ۱۳۸۹ | 14:20 | نویسنده : |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.