تاريخچه هوش هيجاني
در دهه هاي قبل از 1990 انسانهاي موفق , انسانهاي با هوش تلقي مي شدند و آينده کسي که ضريب هوشي(IQ) بالايي داشت , موفق پيش بيني مي شد. اما تجربه نشان داده که ميزان هوش افراد , ضامن موفقيت آنها در کل زندگي نيست بلکه ويژگي هاي ديگري براي برقراري ارتباطات انساني و موفقيت در زندگي لازم است. البته اين عقيده که در کنار توانايي هاي با ارزش آموزشي- علمي , توانايي هاي مختلفي وجود دارند, مطلب جديدي نيست.
محققان اوليه نظير توراندايک پيشنهاد کردند که توانايي اجتماعي , عنصر مهمي از هوش مي باشد, هوش اجتماعي از نظر تورندايک توانايي درک ديگران , عمل و رفتار هوشمند انه و در رابطه با ديگران است, و کسلر در گزارش خود درباره هوش مي نويسد : کوشيده ام نشان دهم که علاوه بر عوامل هوشي , عوامل غير هوشي ويژه اي نيز وجود دارد که مي تواند رفتار هوشمندانه را مشخص کند. نمي توانيم هوش عمومي را موردسنجش قرار دهيم مگر اينکه آزمون ها و معيارهايي نيز براي سنجش عوامل غير هوشي در اختيار داشته باشيم . ماور در نتيجه گيري معروف خود ميگويد :هيجانها را به هيچ عنوان نبايد در مقابل هوش قرار داد… به نظر مي رسد آنها خود يکي از مراتب بالاي هوش باشند.
گارونر هوش را مشتمل بر ابعاد گوناگون ( زباني , موسيقيايي , رياضي , جسمي ) ميداند. او وجوه شناختي را با عناصري از هوش غير شناختي يا گفته خودش ” شخصي ” ترکيب کرده است. بعد شخصي اين نظريه شامل دو مولفه مهم است.
هوش درون فردي و هوش ميان فردي . گارونر معتقداست هوش درون فردي ظرفيتي است براي شکل دادن مدلي دقيق از خويشتن و توانايي استفاده از اين مدل براي عملکرد موثر در زندگي و هوش ميان فردي توانايي فهم ديگران است, اينکه چه چيز آنها را تحريک مي کند و آنها چگونه کار مي کنند. فروشندگان , سياستمداران, معلمان , پزشکان و رهبران ديني موفق همگي افرادي هستند با هوش هيجاني بالا .
در هر حال از سال 1920 تا 1990 پژوهش درزمينه هوش اجتماعي , دستخوش تحول بوده است و ديدگاه هاي مختلفي به وجود آمده اند که هوش اجتماعي را به عنوان توانايي ارتباط با ديگران , دانش ميان فردي , توانايي قضاوت درست درباره احساسات, خلق ها و انگيزه هاي ديگران ,عملکرد اجتماعي موثر و مهارت رمزگشايي نمادهاي غير کلامي تعريف کرده اند.
در نهايت پس از تحولات فوق , سالووي و ماير مفهوم جديدهوش هيجاني رامعرفي کرده و آنرا به اين صورت تعريف کرده اند: توانيي شناسايي هيجان هاي خود و ديگران و تمايز بين آنها و استفاده از اين اطلاعات براي هدايت تفکر و اعمال فرد. به اين ترتيب هيجاني که سالها ارزش محوري خود را از دست داده بود , دوباره در يک سلسله تغيير و تحولات نظريه ها به عنوان عنصر اساسي قابل توجه علت شناسي رفتارهاي انسان ازجمله موفقيت ها و شکست ها که سالها به هوش عقلاني نسبت داده مي شد, مطرح شد.
تشکيل اين تئوري توسط سالووي و ماير, باعث شد که دانيل گلمن پرفروش ترين کتاب سال 1995 ايالات متحده را تحت عنوان هوش هيجاني به چاپ رساند . به اين ترتيب هوش هيجاني پا به عرصه وجود نهاد و در دنياي علم جاي خود را باز کرد.
در سال , 1985 بار- آن براي اولين بار واژه EQ (Quotient Emotional) يا بهره هيجاني را وضع کرد. وي بيان مي کند پرسش ساده من در ابتدا آن بود که آيا عواملي وجود دارد که تعيين کننده توانايي يک شخص براي اثر بخش بودن در زندگي باشد؟ سپس دريافتم که افراد مي توانند هوش عمومي بالايي داشته باشند و در عين حال موفق نباشند. با اين فرضيه , بار- آن يک سري عوامل را شناسايي کرد که بر آن موفقيتها اثر داشتند. پس از آن وي ابزاري براي ارزيابي آن عوامل ايجاد کرد. اين ابزار پرسشنامه اي بود که به I-EQ مشهور است.
2- مفهوم هوش هيجاني
سالووي وماير يک تعريف تجديد نظر شده و پيچيده تري را از هوش هيجاني ارائه نمودند . در اين تعريف چهار بعد براي اين سازه در نظر گرفته شده است,
1 -احساس و ابراز هيجان
2- تسهيل تفکر توسط هيجانات
3- فهم و تحليل هيجانها
4- تنظيم بازبيني هيجانات
بنابراين تعريف مي توان کفايت هاي مرکزي در گير در هوش هيجاني را شامل : ابراز هيجان درخود و ديگران , فهم اين هيجانها و اداره هيجان ذکر نمود.
گلمن هوش هيجاني را توانايي براي انگيختگي خود , پايداري در مواقع شکست, توانايي کنترل انگيزه هاي ناگهاني ( تکانه ها) و تمايلات , به تاخير انداختن و ارضا» تمايلات , توانايي نظم بخشيدن به حالتهاي روحي و توانايي اصرار ورزيدن و اميدواري مي داند.
اين نظريه اعتقاد دارد آنچه که مي تواند پيش بيني کننده موفقيت و سلامت رواني فرد در آينده باشد توانايي هوش هيجاني است.
چهار بعدي که سالووي و ماير براي هوش هيجاني ذکر کرده بودند در اصلاحيه اي از طرف گلمن به چهار حوزه به شرح زير تبديل شد:
1- آگاهي از هيجانات خود
2- مديريت هيجانات خود
3- شناسايي هيجانات ديگران
4- تنظيم روابط خود با ديگران
بار- آن هوش هيجاني را مجموعه توانايي هاي غير شناختي , توانش ها و مهارتهايي تعريف مي کند که بر توانايي رويارويي موفقيت آميز با خواسته ها, مقتضيات و نشانه هاي محيطي تاثير مي گذارند.
به عقيده بار- آن احساسات, هسته مرکزي زندگي هستند . احساسات بر هيجانات و هيجانات بر احساسات اثر مي گذارند. همه بايد بدانند که هيجاناتشان مي تواند توانايي : الف) زندگي در مدرسه و رابطه با همسالان, ب) پاسخگويي , مسئوليت و اتکا به خود, ج) کنار آمدن با مسائل مختلف زندگي و مرگ را به آنها ديکته کند.


برای دیدن متن کامل شماره  شارژ۲۰۰۰ تومانی ایرانسل را در قسمت نظرات واردو پس از تایید کلیه مطلب به ادرس سایت یا ایمیل شما ارسال می گردد.در صورت نداشتن ایمیل یا ادرس دیگر لطفا شماره تماس و درخواست خود را بگذارید تا با شما تماس و نحوه ارسال مطلب به شما اطلاع داده شود.
 


موضوعات مرتبط: هوش هیجانی

تاريخ : چهارشنبه هفدهم آذر ۱۳۸۹ | 18:8 | نویسنده : |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.